‌أنتِ الشتاء اللي سقى قلبي مطر ، وأنتِ الفصول اللي تحلي دنيتي ..You are the winter that watered my heart with rain, and you are the seasons that sweetened my world.

Snow in our city
Snow in our city
Snow in our city
تم نسخ الرابط بنجاح تم نسخ الرابط بنجاح
لقد تم ارسال الرمز بنجاح لقد تم ارسال الرمز بنجاح